Op zoek naar gecoöpteerde leden voor onze schoolraad

  • 27 januari 2021

Binnenkort wordt in elke school van het GO! een nieuwe schoolraad verkozen die haar bevoegdheden zal opnemen vanaf 1 april 2021. Ook in onze school zijn we nog op zoek naar gecoöpteerde leden.

De schoolraad bestaat uit 3 ouders, 3 personeelsleden en 2 mensen uit de ruimere omgeving van de school, die gecoöpteerd worden. De schoolraad adviseert de directeur over de organisatie van de school, de werving van leerlingen, de activiteiten, het schoolbudget, … en wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Voor de coöptatie zoeken we mensen uit de ruimere omgeving van onze school, uit socio-economische en culturele middens. Wie zich kandidaat wil stellen voor coöptatie, gelieve contact op te nemen met de school op het nummer 09 348 11 03.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidatuur voor de coöptatie is 1 februari 2020.